Nie mogę się zalogować przez stronę asap.pk.edu.pl

Jeżeli przy próbie logowania do ASAP przez stronę asap.pk.edu.pl pojawia się komunikat „Logowanie przez konto eHMS zakończyło się błędem: „Brak autoryzacji”.”, upewnij się, że wpisujesz prawidłowe dane dostępowe, czyli UID i hasło do Wirtualnego Dziekanatu.

UWAGA! Logowanie za pomocą PESEL nie jest możliwe. Jeżeli nie znasz swojego UID, możesz znaleźć je po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu – z prawej strony, w nawiasie obok Twojego nazwiska.

UID w Wirtualnym Dziekanacie

Możesz również zalogować się do ASAP przez Wirtualny Dziekanat. W tym celu należy kliknąć zakładkę „plagiat.pl”.

Zakładka plagiat.pl w Wirtualnym Dziekanacie

Powiązane: