Jak przygotować pracę?

Praca dyplomowa, która ma zostać dodana do ASAP, powinna być odpowiednio przygotowana. Zanim wsta­wisz pracę do systemu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

 1. Plik pracy zapisany jest w jednym z następujących formatów: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF.
 2. Cała praca jest zawarta w jednym pliku.

  Jeżeli tylko jest to możliwe, praca powinna być zawarta w jednym pliku (zalecany format: PDF). Jeżeli Twoja praca zawiera część opisową oraz projektową, należy je połączyć w jeden plik. Można:

  1. wyeksportować projekt do pliku w formacie JPG, PNG, BMP, osadzić go w pliku tekstowym (np. na końcu) i całość wyeksportować do PDF,
   lub
  2. wyeksportować do PDF część opisową i część projektową, a następnie te dwa pliki PDF połączyć w jeden za pomocą KONWERTERA.

  Uwaga! Czcionki w pliku PDF powinny być osadzone.

 3. Liczba znaków ze spacjami nie przekracza 350 000.

  Na PK limit znaków dla pracy dodawanej do ASAP wynosi 350 000. Plik, w którym liczba znaków jest więk­sza, zostanie odrzucony przez system.

 4. Waga pojedynczego pliku pracy nie przekracza 20 MB (zgodnie z wymaganiami JSA).

  Pliki gra­ficzne zawarte w pracy powinny zostać uprzednio zoptymalizowane tak, aby waga pojedynczego pliku wsta­wia­nego do ASAP nie przekraczała 20 MB a wszystkich wstawianych plików 60 MB (plik główny pracy i załączniki).
  UWAGA! Można również zmniejszyć gotowy, zbyt duży plik PDF za pomocą KONWERTERA.

  Zgodnie z wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego maksymalny rozmiar pliku pracy pisemnej przesłanej do badania to 20 MB, przy czym w próbie można dodać wiele plików, których suma nie przekroczy 60 MB.

UWAGA! Łączenie i optymalizację plików PDF można wykonać za pomocą różnych pro­gramów (w tym dar­mowych/open source)znajdź).

Jeżeli plik z Twoją pracą spełnia ww. wymagania, sprawdź Jak dodać pracę do ASAP.