Jak przygotować pracę?

Praca dyplomowa, która ma zostać dodana do ASAP, powinna być odpowiednio przygotowana. Zanim wsta­wisz pracę do systemu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

 1. Plik z pracą zapisany jest w jednym z następujących formatów: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF.
 2. Cała praca jest zawarta w jednym pliku.

  Jeżeli tylko jest to możliwe, praca powinna być zawarta w jednym pliku (zalecany format: PDF). Jeżeli Twoja praca zawiera część opisową oraz projektową, należy je połączyć w jeden plik. Można:

  1. wyeksportować projekt do pliku w formacie JPG, PNG, BMP, osadzić go w pliku tekstowym (np. na końcu) i całość wyeksportować do PDF,
   lub
  2. wyeksportować do PDF część opisową i część projektową, a następnie te dwa pliki PDF połączyć w jeden.

  Znajdź program do łączenia plików PDF.

  Uwaga! Czcionki w pliku PDF powinny być osadzone.

 3. Liczba znaków ze spacjami nie przekracza 350 000.

  Na PK limit znaków dla pracy dodawanej do ASAP wynosi 350 000. Plik, w którym liczba znaków jest więk­sza, zostanie odrzucony przez system.

 4. Waga pliku nie przekracza 20 MB, a dla prac studentów Wydziału Architektury 40 MB.

  Pliki gra­ficzne zawarte w pracy powinny zostać uprzednio zoptymalizowane tak, aby waga pliku wsta­wia­nego do ASAP nie przekraczała odpowiednio 20/40 MB. Można również zoptymalizować gotowy plik PDF.

UWAGA! Łączenie i optymalizację plików PDF można wykonać za pomocą różnych pro­gramów (w tym dar­mowych/open source)znajdź).

Jeżeli plik z Twoją pracą spełnia ww. wymagania, sprawdź Jak dodać pracę do ASAP.