Procedura antyplagiatowa

Procedurę weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.