Wykaz operatorów ASAP

Wydział Architektury

  kontakt w Dziekanacie  

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

  inż. Mieczysław Mucha kontakt

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

  dr inż. Andrzej Drwal adrwal@pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej

L-11 dr inż. Aleksander Kozak kontakt
L-13 dr inż. Paweł Żwirek kontakt
L-14 mgr inż. Schoenowitz-Żuradzka kontakt
L-15 mgr inż. Dawid Łątka kontakt
L-16 mgr Justyna Martowicz kontakt
L-17 mgr Maria Ryś kontakt
L-21 mgr inż. Marek Nosek kontakt
L-22 mgr inż. Dariusz Kudła kontakt
L-24 mgr Marek Piskorz kontakt
L-3 mgr inż. Marcin Kowalik kontakt
L-4 mgr Anna Mleko kontakt
L-5 mgr Anna Szumidło kontakt

Wydział Inżynierii Środowiska

  inż. Radosław Tomasik rt@wis.pk.edu.pl
  mgr inż. Wilhelm Okarmus okarmus@wis.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

  dr inż. Otmar Vogt ozvogt@pk.edu.pl
  mgr inż. Leszek Jurczak ljurczak@chemia.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny


  mgr inż. Anna Krzak krzak@mech.pk.edu.pl
  mgr Ewelina Susz ewelina.susz@mech.pk.edu.pl

INSTRUKCJA DLA OPERATORA