Dla promotorów

DOKUMENTY

PYTANIA I PROBLEMY

 1. W jaki sposób mogę zalogować się do ASAP?

  Do ASAP można zalogować się:

  • przez zakładkę „plagiat.pl” w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS)

   (UWAGA! Po kliknięciu w zakładkę „plagiat.pl” strona ASAP otworzy się w nowym oknie. Może być konie­czne odblokowanie wyskakujących okienek dla strony);
   plagiat-pl-promotor

  • bezpośrednio na stronie https://asap.pk.edu.pl

   WAŻNE! Dane dostępowe do logowania bezpośrednio na stronie https://asap.pk.edu.pl to UID oraz hasło do Wirtualnego Dziekanatu. Loginem nie może być PESEL. Jeżeli nie znasz swojego UID, możesz zna­leźć je w Wirtualnym Dziekanacie z prawej strony w nawiasie obok Twojego nazwiska.
   UID w Wirtualnym Dziekanacie

 2. W jaki sposób mogę zmienić hasło do ASAP?
  W związku z synchronizacją danych między ASAP a eHMS dane dostępowe do ASAP są zgodne z da­nymi dostępowymi do eHMS. Zmianę hasła można wykonać wyłącznie w eHMS – zmieni się w ten sposób hasło zarówno do ASAP jak i do eHMS.
 3. Nie mogę zalogować się do ASAP. Na moim koncie w Wirtualnym Dziekanacie nie ma zakładki „plagiat.pl”.
  Brak zakładki „plagiat.pl” jest najczęściej spowodowany tym, że promotor nie ma uprawnień wy­kła­dowcy w eHMS. Aby uzyskać te uprawnienia, należy złożyć stosowny wniosek w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych PK (kontakt).
 4. Nie jestem pracownikiem PK i nie mam konta w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS). W jaki sposób mogę zalogować się do ASAP i sprawdzić pracę studenta?
  W przypadku braku konta w eHMS, konieczne jest utworzenie go. Potrzebę utworzenia takiego konta należy zgłosić operatorowi ASAP.
 5. W trakcie oceny Raportu podobieństwa nie zapisałem/am Oświadczenia promotora. Gdzie mogę je znaleźć w ASAP?
  Oświadczenie promotora można znaleźć w za­kład­ce „Do druku”.
 6. Student zgłasza, że podczas dodawania pracy widzi moje nazwisko dwa razy na liście promotorów.
  W takim przypadku promotor powinien skontaktować się z Działem Informatyzacji PK (kontakt).
 7. W zakładce „Zawartość pracy” pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas konwersji: Error connecting to Converter API: (400 Bad Request cannot retrieve text: Could not retrieve text)”.
  Powyższy komunikat oznacza, że student wstawił do ASAP skan pracy, a nie PDF w wersji tekstowej i w pliku pracy nie ma tekstu tylko pliki graficzne. W takim przypadku pracę należy skierować do poprawy i poprosić studenta o wstawienie nowego pliku w wersji tekstowej.
  UWAGA! Jeżeli promotor zaakceptuje taki plik mimo komunikatu o błędzie konwersji, doprowadzi to do kolejnego błędu i zablokowania pracy w systemie ze statusem „Oczekuje na wysłanie do analizy”. Problem będzie musiał wtedy zostać zgłoszony do Działu IT firmy Plagiat.pl.
  Błąd konwersji

Zachęcamy również Promotorów do przejrzenia listy
CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ
opracowanych dla studentów.